Mašininis vertimas

Mašininis vertimas (MV) yra procesas, kurio metu kompiuteris išanalizuoja šaltinio tekstą ir pateikia jį tiksline kalba be papildomo žmogaus įsikišimo. Tačiau paprastai mašininis vertimas neapsieina be žmogaus intervencijos – išankstinio redagavimo ir galutinių pataisymų. To išimtis galėtų būti, pavyzdžiui, techninių instrukcijų vertimai (techninių terminų ir būdvardžių virtinė), naudojant žodyno pagrindu sudarytą mašininio vertimo sistemą.

Iki šiol mašininis vertimas, kurio pagrindinis tikslas yra natūralios kalbos apdorojimas, nebuvo itin sėkmingas. 2007 metų lapkričio 6-osios dienos pavyzdys iliustruoja visiško pasitikėjimo mašininiu vertimu pavojų.

Ši vertimo rūšis tapo prieinama plačiajai visuomenei internete naudojamų įrankių pagalba, kaip, pavyzdžiui, Yahoo! Babel Fish, Babylon, ir StarDict. Šios programos pateikia ,,pagrindinės minties vertimą’’ – apytikrį vertimą, kuris, nusišypsojus laimei, atskleidžia esminę šaltinio teksto mintį.

Tinkamai paruošus reikiamą terminologijos žodyną, parengus šaltinio tekstą mašininiam vertimui (išankstinis redagavimas) ir atliktą vertimą peržiūrėjus profesionaliam vertėjui (galutinis redagavimas), komerciniai mašininio vertimo įrankiai gali pateikti naudingų rezultatų, ypač jei į programą yra integruota vertimo atmintis arba visuotinio valdymo sistema.

Kalbant apie tekstus (pavyzdžiui, orų pranešimus) su ribotu žodynu ir paprastomis sakinių struktūromis, mašininis vertimas gali pateikti rezultatus, kurie bus naudingi ir be didesnio žmogaus įsikišimo. Taip pat kontroliuojamą kalbą derinant su naudojamu mašininio vertimo įranku galima tikėtis pakankamai suprantamų ir gerai atliktų vertimų.

Atmetant faktą, jog komunikacija tarp žmonių dažnai yra paremta tam tikromis aplinkybėmis ir norint suprasti originalaus teksto kontekstą reikia pasitelkti pakankamą kiekį tikimybės, galima pasikliauti vien mašininiu vertimu. Neabejotina tiesa, be abejo, yra ir tai, jog net ir nuo pradžios iki pabaigos žmogaus atliktas vertimas, gali turėti klaidų. Todėl norint užtikrinti, kad mašinos atliktas vertimas bus naudingas žmonėms ir bus įmanoma jį publikuoti, jis turėtų būti patikrintas ir suredaguotas žmogaus.

Religinių tekstų vertimas

Religinių tekstų vertimai atliko svarbų vaidmenį istorijoje. Budistų vienuoliai, vertę indų sutras į kinų kalbą, dažnai iškraipydavo savo vertimus, pabrėždami tokias sąvokas kaip vaikų pagarba tėvams, tam, kad galėtų perteikti didžiulius Kinijos kultūros skirtumus.

Dėl neteisingo žydų kalbos žodžio ,,keren“, turinčio kelias reikšmes, vertimo pateikimo Biblijoje su prasme ,,ragas‘‘, kontekste, kur iš tiesų jis reiškia ,,šviesos spindulys‘‘, menininkai amžių amžius Mozę – Įstatymų leidėją vaizdavo su ragais, augančiais jam iš kaktos. pavyzdys yra žymioji Mikelandželo skulptūra. Krikščionys antisemitai naudojo tokius paveikslus, skleisdami neapykantą žydams, teigdami, jog jie yra velniai su ragais.

Vienas pirmųjų užfiksuotų vertimo atvejų Vakarų pasaulyje yra Senojo Testamento vertimas į graikų kalbą, trečiajame amžiuje prieš mūsų erą. Šis vertimas yra žinomas kaip Septuaginta. Šis pavadinimas yra užuomina į ,,septyniasdešimt’’ vertėjų (kai kuriose versijose septyniasdešimt du), prisidėjusių verčiant Bibliją Aleksandrijoje. Kiekvienas vertėjas dirbo atsiskyręs, nuošalioje celėje ir anot legendos, visos septyniasdešimt vertimo versijų yra identiškos. Septuaginta tapo vėlesnių vertimų į daugelį kitų kalbų šaltiniu, įskaitant lotynų, koptų, armėnų ir gruzinų kalbas.

Šventasis Jeronimas, vertėjų globėjas, vis dar yra laikomas vienu geriausių vertėjų istorijoje dėl to, kad išvertė Bibliją į lotynų kalbą. Romos katalikų bažnyčia naudojo jo vertimą (žinomą kaip Vulgata) amžių amžius, tačiau net ir šis vertimas vos jam pasirodžius sukėlė nemažai prieštaravimų.

Protestantų reformacijos laikais Bibilija buvo išversta į vietines Europos kalbas. Tai buvo žingsnis, stipriai paveikęs vakarietiškos krikščionybės skilimą į Romos katalikus ir protestantus, dėl esminių žodžių ir ištraukų skirtumų tarp katalikų ir protestantų Biblijos versijų.

Martyno Liuterio Biblija vokiečių, Jakono Wujeko (Jakub Wujek) lenkų, ir karaliaus Džeimso Biblija (King James) anglų kalba stipriai paveikė tų šalių religijas, kultūras ir kalbas.

Apie vertimus

Vertimas žodžiu

Vertimas žodžiu arba ,,interpretacija’’ yra protinė veikla, palengvinanti žodine ar ženklų kalba paremtą komunikaciją betarpiškai arba su pertraukomis, tarp dviejų, trijų ar daugiau žmonių, nekalbančių ta pačia kalba arba nesuprantančių vienas kito kalbos ar ženklų.

Abu žodžiai ,,interpretavimas‘‘ ir ,,interpretacija‘‘ gali būti naudojami kalbant apie šią veiklos sritį. Paprastai žodis ,,interpretavimas‘‘ yra naudojamas tarp šios profesijos žmonių ir vertimo studijų metu, taip išvengiant painiavos su kitomis žodžio ,,interpretacija‘‘ reikšmėmis. Ne visos kalbos taip, kaip anglų turi du atskirus žodžius, apibūdinančius rašytinės ar gyvo bendravimo komunikacijos (žodinės ar ženklų kalbos) vertėjus.

Atgalinis vertimas

Jei vienas tekstas yra kito vertimas, tai to teksto išvertimas, nesiremiant originaliu tekstu, atgal į originalo kalbą yra jo atgalinis vertimas. Atsižvelgiant į mašininį vertimą, tai taip pat gali būti pavadinama ,,grįžimo atgal vertimu‘‘.

Atgalinis vertimas kartais yra palyginamas su originaliu tekstu taip siekiant patikrinti pirmojo vertimo kokybę, bet tai tikrai nėra pats geriausias metodas ir dėl šios technikos patikimumo buvo ilgai ginčijamasi.

Literatūrinis vertimas

Literatūros kūrinių (romanų, trumpų istorijų, pjesių, poemų, ir t.t.) vertimas yra laikomas visateisiu literatūriniu užsiėmimu. Tai yra ypač pastebima kanadiečių literatūroje, nes vertėjai yra tokios asmenybės kaip Sheila Fischman, Robert Dickson ir Linda Gaboriau, o Generaliniai Gubernatoriaus apdovanojimai pristato prizus už geriausią anglų-prancūzų ir prancūzų-anglų literatūros vertimus.

Vertėjo vaidmuo

Vertimas apima kultūrinį ir ideologinį reikšmės perkėlimą, o vertimai dažnai atliekami pagal įvairius apribojimus tam tikriems tikslams, nes jie yra sudėtingos literatūros , socialinės ar kultūrinės sistemos sudedamoji dalis. Kartais vertimas laikomas perrašymu, kuris vykdomas per tikslinės kalbos, kultūros ir ideologijos sistemą.

Šiuo atžvilgiu, vertėjas tampa pirminio teksto perrašynėtoju ir užsiima kultūrinio ir ideologinio perkėlimo veiksmo ir iškreipia Source text, kad tilptų į Target text. Nors perrašynėtojai/vertėjai paprastai laikomi kruopščiais , darbščiais , daug skaitančiais ir sąžiningais specialistais, tačiau absoliutus lygiavertiškumas tarp ST ir TT gali būti neįmanomas dėl įvairių apribojimų. Taigi perrašynėtojai /vertėjai , kai kuriais atžvilgiais, tampa išdavikais, nes tam tikru mastu jie pažeidžia originalo, kurį jie turi perdaryti, tikslinės kultūros ribas.

Perrašymas arba vertimas yra manipuliacija, nes tai atspindi perrašynėtojų/ vertėjų pastangas pritaikyti tekstą veikti tam tikroje visuomenėje tam tikru būdu. Be to, jie gali būti kontraversiški , nes gali sukurti skirtingas vertybes ir praktiką. Tačiau nors kartais tokiu atveju jų galia gali būti piktnaudžiaujama, vertėjas panaudoja savo galią teigiamai išsaugodamas tikslinę kultūrą ir visuomenės moralę, ypač atsižvelgdamas į simbolius ir pasididžiavimą.

Vertėjai turi galią daryti įtaką visuomenei ir literatūrai, nes vertimas laikomas „plataus masto socialiniu padariniu“. Iš tiesų, vertėjai turi teisę prisidėti prie išsaugojimo ar sodrinti tikslinės literatūros ir visuomenės, taip pat ir pasitikėjimo , supratimo ir pagarbos tarp skirtingų kalbų, kultūrų ir ideologijų išsaugojimą. Be to, jie gali atlikti neįkainojamą vaidmenį didinant žmonijos tapatinimą su pasaulio pilietybe.

Paskolos internetu vartotojų akimis

Senų pažiūrų gyventojai pasakytų, jog jų laikais skolintis pinigus buvo didžiausia gėda, nes šis procesas rodydavo nesavarankiškumą ir neatsakingumą. Šiais laikais skolintis pirkiniams tapo įprasta procedūra, kaip ir eiti apsipirkti. Todėl pritrūkus pinigų paskolos internetu pasitarnauja ne vienam eiliniam šalies vartotojui. Žvelgiant iš kitos pozicijos, greitosios paskolos skatina vartojimą, o tai yra teigiamas ženklas šalies ekonomikai. Vartojimo augimas skatina didinti gamybą, tuo pačiu auga poreikis didesnėms prekių ir paslaugų kiekiams, nuo kurių pasipildo ir šalies biudžetas.

Tačiau ne visų nuomonės sutampa. Skeptikai teigia, kad greitos paskolos yra nepaskaičiuotai brangios ir jos nėra palankios vartotojams. Tačiau tokie teiginiai dažniausiai yra nepagrįsti, pasikliaujama žiniasklaidos formuojama bloga nuomone visuomenėje. Kadangi spaudos žodis visada buvo ir yra galinga priemonė visuose gyvenimo atvejuose, ne išimtis ir finansų rinkoje. Be abejo, paskliauti vien tik žurnalistų žodžiais negalima, o kokią paskolą pasirinkti vertėtų spręsti išnalizavus konkrečią situaciją. Šiuo metu vartojimo paskolų pasirinkimas yra daugiau nei didelis – jas siūlo greitųjų paskolų įmonės, bankai, kredito unijos ir kitos finansų įstaigos. Visi pasiūlymai yra skirtingi savo pasiūlymo dydžiu, palūkanų norma, terminais, panaudojimo galimybėmis. Būtina atkreipti dėmesį, kad paskola internetu gali būti naudojama tik išskirtiniais atvejais ir ne bet kada. Paslauga sukurta vartotojams, kurie stokoja pinigų einamuoju metu, o paskolą gali grąžinti, pavyzdžiui, po mėnesio. Greita paskola gali būti vienkartinė, taip pat jos terminą galima pratęsti papildomam laikotarpiui. Pasirinkimą lemia kliento poreikiai ir norai, žinoma ir finansinės galimybės. Panašų produktą gali pasiūlyti komerciniai bankai. Tai – kreditinė kortelė. Ji suteikia progą pasiskolinti pinigų nemokamai iki 45 dienų termino. Atkreiptinas dėmesys, kad už šią kortelę klientas turi mokėti metinį arba mėnesinį mokestį, todėl jeigu nėra poreikio skolintis dažnai, kortelė gali būti nuostolinga.

Kaip ir buvo paminėta anksčiau, finansinio produkto pasirinkimą turi lemti ne tik kliento finansinės galimybės ir poreikiai, bet ir konkreti situacija. Greitos paskolos pasirinkimą lemia laikinas pinigų trūkumas, kai pinigų reikia nedelsiant ir neatidėliotinai. Kitu atveju reikia apsvarstyti galimybes kreiptis dėl paskolos į kitą finansų įstaigą. Verta prisiminti, kad paskolos palūkanos priklauso nuo ketinamos pasiskolinti sumos ir termino, todėl esant galimybei visada verta stengtis sumažinti šiuos du kriterijus, siekiant sutaupyti ne vieną šimtą litų.